Фото: восстановление узлов и деталей

 

Восстановление рабочего колеса насоса типа Д
 
  ДО   ПОСЛЕ
   
       
   
       
Восстановление рабочего колеса насоса типа СД
 
   ДО    ПОСЛЕ
       
       
     
       
Восстановление рабочих органов насоса типа ЦНСг
       
   ДО    ПОСЛЕ
       
     
     
     
       
Востановление рабочего колеса типа Д
       
  ДО   ПОСЛЕ